Previous Next

XXXI Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Matematyka bez granic"

Klasy pierwsze Akademickiego LO pokazały moc w XXXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Matematyka bez granic" Senior!

Klasa 1a3 zajęła I miejsce w regionie Zachodnio-Śląskim i czwarte miejsce w Polsce!

Klasa 1a4 zajęła II miejsce w regionie Zachodnio-Śląskim.

Opiekunami naukowymi klas są dr Lech Bartłomiejczyk i mgr Teresa Gomola.

Gratulujemy sukcesu!