Godziny pracy sekretariatu w okresie świateczno – noworocznym

W okresie świateczno-noworocznym sekretariat ALO będzie czynny w następujących dniach i godzinach:

27 grudnia 2019 – sekretariat nieczynny,

30 grudnia 2019 – 9.00-14.00,

31 grudnia 2019 – 9.00-12.00,

2 i 3 stycznia 2020 – 9.00-14.00.