Wymiana z Francją!

Podczas pierwszego spotkania z Rodzicami w dniu 11 września br. wspominaliśmy o możliwości nawiązania współpracy ze szkołami za granicą. Jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów dotyczących pobytu naszych uczniów w Grenoble, we Francji i opracowania projektu programu wymiany szkolnej (50 uczniów i 4 opiekunów po stronie francuskiej i polskiej). Szkoła partnerska to Collège Fernand Bouvier, Saint-Jean de Bournay (pomiędzy Grenoble i Lyonem), region Owernia-Rodan-Alpy.

Cele wymiany:
- nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z Francji, poznanie młodzieży francuskiej, wymiana doświadczeń,
- doskonalenie znajomości języka angielskiego i języka francuskiego w przypadku uczniów, którzy uczyli się tego języka wcześniej,
- poznanie systemu edukacji Francji, udział w zajęciach z różnych przedmiotów,
- udział w zajęciach sportowych (rozgrywki rugby) oraz w innych zajęciach pozalekcyjnych,
- zwiedzanie Grenoble w tym murale street art, zwiedzanie Lyonu,
- realizacja projektu edukacyjnego mającego na celu poznanie innych kultur w tym zabytków, architektury, geografii, kuchni francuskiej oraz rozwiązań pro-ekologicznych wdrażanych w szkołach.

Termin: 14 - 21 marca 2020 roku (od soboty do soboty).

Koszt pobytu uczniów polskich na miejscu przejmują rodziny francuskie oraz szkoła we Francji. Rodzice powinni zapewnić uczniom posiłki, przejazd do/ze szkoły lub zajęcia dodatkowe samochodem lub środkiem komunikacji publicznej, w ten sam sposób, w jaki zwykle uczniowie jeżdżą do szkoły oraz zaopatrzyć w prowiant. Niedzielę uczniowie spędzają w rodzinach i od nich zależy zorganizowanie programu tego dnia.

Pobyt w rodzinie francuskiej jest jednoznaczną deklaracją do podjęcia ucznia z Francji w Polsce (przewidywany okres ich pobytu w Polsce od 10 do 17 maja 2020 roku).

Zgłoszenia uczniów zainteresowanych wyjazdem do Grenoble oraz przyjęciem ucznia z Francji przyjmowane są w sekretariacie szkoły do poniedziałku, 21 października, do godziny 14.00 przez Panią Renatę Klimek-Kowalską lub w sekretariacie szkoły.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z organizatorką wymiany Panią Renatą Klimek-Kowalską.

O przyjęciu ucznia do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wyniki w nauce. Lista uczniów zakwalifikowanych na wyjazd do Grenoble zostanie ogłoszona 22 października (tj. we wtorek).

Rodzice uczniów zakwalifikowanych na wyjazd otrzymają numer konta biura podróży, na który należy wpłacić pierwszą transzę kosztów biletu lotniczego i ubezpieczenia.