Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Politechniki Śląskiej

Umożliwiamy młodym ludziom rozwijanie umiejętności i pasji w zakresie nauk ścisłych, w oparciu o nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną Politechniki Śląskiej

Rekrutacja

Rozwijamy talenty i pasje badawcze

Młodzi ludzie będą mogli pod okiem nauczycieli akademickich w pracowniach i laboratoriach Politechniki Śląskiej odkrywać i rozwijać swoje talenty i pasje badawcze.

Kadra akademicka

Kadrę dydaktyczną w przeważającym stopniu tworzą pracownicy dydaktyczno-naukowi Politechniki Śląskiej posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Nauka na wysokim poziomie

Celem szkoły jest umożliwienie naszym uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie.

Rekrutacja - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku będzie przyjmować dokumenty w dniach:
6 lipca (piątek) - godz. 9.00 - 15.00
9, 10, 11 lipca - godz. 9.00 - 15.00
12 lipca - godz. 9.00 - 13.30

Uprzejmie prosimy kandydatów o dostarczenie:

 • - oryginałów swiadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • - karty zdrowia
 • - 2 zdjęć legitymacyjnych (jeżeli jest to możliwe prosimy o przesłanie zdjęć w formie cyfrowej na adres alorybnik@polsl.pl)
JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Politechnika Śląska to uczelnia gdzie innowacyjne działania tworzą postęp i decydują o nowym kształcie przyszłości. Coraz to śmielsze rozwiązania techniczne, nowatorskie koncepcje i technologie są owocem pracy kilku tysięcy pracowników nauki, którzy tworzą naszą społeczność. Mając świadomość potencjału twórczego, który tkwi w naszej uczelni chcemy podzielić się naszym bogactwem z tymi, którzy już w niedalekiej przyszłości będą mogli dołączyć do naszej społeczności akademickiej.

Poprzez utworzenie Akademickich Liceów Ogólnokształcących w Gliwicach i w Rybniku chcemy otworzyć drzwi do świata nauki dla młodzieży licealnej, której pasja poznawcza wykracza poza ramy szkoły średniej. W murach Politechniki chcemy gościć młodych ludzi, którzy już teraz będą mogli pod okiem nauczycieli akademickich, w naszych pracowniach i laboratoriach odkrywać i rozwijać swoje talenty i pasje badawcze.

Naszą intencją jest stworzenie szkół średnich, gdzie innowacyjne myślenie połączy edukację z wiedzą akademicką. Z niecierpliwością zatem czekamy na Was - młodych pasjonatów, aby móc podzielić się naszą wiedzą, umiejętnościami i możliwościami realizacji zainteresowań w prawdziwej przestrzeni świata nauki.

Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku to szkoła publiczna (niepłatna), nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Organem prowadzącym Liceum jest Politechnika Śląska, czym odróżniamy się od innych szkół publicznych w regionie. Podstawowym dokumentem powołującym liceum jest Uchwała nr IX/89/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej o nazwie: „Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej”.

Zadaniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających realizację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych na dwóch profilach kształcenia: politechnicznym i architektonicznym w oparciu o szeroką infrastrukturę Politechniki Śląskiej.

Kadrę dydaktyczną w przeważającym stopniu tworzą pracownicy dydaktyczno-naukowi naszej uczelni, którzy również posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Nauka w liceach akademickich oparta będzie na programach autorskich, poszerzających podstawy programowe z przedmiotów ścisłych, kładąc jednocześnie nacisk na naukę języków obcych.

Uzupełnieniem kształcenia podstawowego będzie oferta zajęć pozalekcyjnych, opartych na współdziałaniu z kołami naukowymi Politechniki Śląskiej oraz instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego z rejonu Śląska.

Naszym celem jest umożliwienie naszym uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu będziemy mogli przygotować naszych uczniów do kontynuacji kształcenia na uczelni wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych.

Bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom fakultatywny udział w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach politechnicznych z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni.

Do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 pozostało:

 • 00

  Dni

 • 00

  Godzin

 • 00

  Minut

 • 00

  Sekund

Kontakt

E-mail: alorybnik@polsl.pl
Tel: +48 32 429 57 39
Tel: +48 32 429 57 60
Tel: +48 32 429 57 10

Adres

Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Politechniki Śląskiej
ul. Rudzka 13 (budynek E)
44-200 Rybnik