• Rozwijamy talenty i pasje badawcze

  Rozwijamy talenty i pasje badawcze

  Młodzi ludzie będą mogli pod okiem nauczycieli akademickich w pracowniach i laboratoriach Politechniki Śląskiej odkrywać i rozwijać swoje talenty i pasje badawcze

 • Nauka na wysokim poziomie

  Nauka na wysokim poziomie

  Celem szkoły jest umożliwienie naszym uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie.

 • Kadra akademicka i programy autorskie

  Kadra akademicka i programy autorskie

  Nauka oparta na programach autorskich, poszerzających podstawy programowe z przedmiotów ścisłych, z jednoczesnym położeniem nacisku na naukę języków obcych.

  Aktualności

  • Trwa rekrutacja! Godziny pracy komisji rekrutacyjnej

   Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - do 10 lipca kandydaci dostarczają wnioski i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Przypominamy, że komisja rekrutacyjna w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Rybniku pracuje w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od...

   czytaj więcej...
  • Wakacje! Zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020!

   Dziś zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020! Mimo utrudnień, możemy uznać go za udany. Świadczą o tym wysokie oceny, imponująca liczba świadectw z wyróżnieniem, dyplomów z wielu konkursów, i również to, że udało się nam zintegrować. Dowodem tego może być polska wersja hiszpańskiej piosenki Resistire, w...

   czytaj więcej...
  • XXXI Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Matematyka bez granic"

   Klasy pierwsze Akademickiego LO pokazały moc w XXXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Matematyka bez granic" Senior! Klasa 1a3 zajęła I miejsce w regionie Zachodnio-Śląskim i czwarte miejsce w Polsce! Klasa 1a4 zajęła II miejsce w regionie Zachodnio-Śląskim. Opiekunami naukowymi klas są dr Lech...

   czytaj więcej...
  Politechnika Śląska

  Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku to szkoła publiczna (niepłatna), nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

  Organem prowadzącym Liceum jest Politechnika Śląska. Podstawowym dokumentem powołującym liceum jest Uchwała nr IX/89/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej o nazwie: „Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej”

  Nasze cele i zadania

  Naszym celem jest umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu będziemy mogli przygotować naszych uczniów do kontynuacji kształcenia na uczelni wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych.
  Zadaniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających realizację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych na dwóch profilach kształcenia: politechnicznym i architektonicznym w oparciu o szeroką infrastrukturę Politechniki Śląskiej.

  Współpraca z Politechniką Śląską

  Bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom fakultatywny udział w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach politechnicznych z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni.

  Kadrę dydaktyczną w przeważającym stopniu tworzą pracownicy dydaktyczno-naukowi naszej uczelni, którzy również posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą.

  Nauka w liceach akademickich oparta będzie na programach autorskich, poszerzających podstawy programowe z przedmiotów ścisłych, kładąc jednocześnie nacisk na naukę języków obcych.

  Uzupełnieniem kształcenia podstawowego będzie oferta zajęć pozalekcyjnych, opartych na współdziałaniu z kołami naukowymi Politechniki Śląskiej oraz instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego z rejonu Śląska.