Zapraszamy do udziału w LXX Olimpiadzie Matematycznej.

Zawody są trójstopniowe. Zawody pierwszego stopnia składają się z trzech serii zadań.

Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań zawodów pierwszego stopnia.

Wszelkie niezbędne informacje, w tym zadania i regulamin, znajdują się na stronie: www.om.edu.pl

Previous Next

Inauguracja roku akademickiego w ALO rozpoczęła się od mszy świętej w Kościółku Akademickim. Ks. Krzysztof Nowrot mówił w krótkim kazaniu o tym, że w życiu człowiek musi podejmować pewnych trudów nie wiedząc, do czego one go prowadzą. - Czasami może być tak, że człowiek opada z sił i nie widzi sensu w podejmowaniu dalszego trudu.

Zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjum i ósmych klas szkół podstawowych  zainteresowanych nauką w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym na dzień otwarty - 13 kwietnia 2019r. (sobota) w godzinach 9.00 - 14.00.