Rada Rodziców Akademickiego LO przeanalizowała zaproponowane oferty ubezpieczenia i zdecydowała się na propozycję STU ERGO Hestia. Składka wynosi 65,00 zł a suma ubezpieczenia to kwota w wysokości 20 000 zł. Polisa obowiązuje od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020r. Proponowana opcja obejmuje m.in.:

  • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku - płatny od pierwszego dnia, przy pobycie minimum 2 dni.
  • Zwrot kosztów na leczenie NNW, jak i rehabilitacja.
  • Wypłata na wypadek ukąszenia przez kleszcza i stwierdzenia boreliozy.
  • Wyczynowe uprawianie sportu - zajęcia w szkole i poza szkołą (np. w klubach).
  • Zwrot kosztów za odbudowę zębów stałych.

Szanowni Rodzice, zgodnie z obwiązującymi przepisami, ubezpieczenie dziecka w szkole jest dobrowolne, niemniej jednak, Dyrekcja i całe Grono Pedagogiczne z uwagi na uczestnictwo naszych licealistów w wycieczkach i różnego rodzaju wyjazdach zalecają posiadanie ubezpieczenia.

W związku z tym, Rodzice zainteresowani ubezpieczeniem dziecka za pośrednictwem naszej Rady Rodziców, proszeni są o wpłacenie 65 PLN u Wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2019r.

Od 23 września 2019 roku trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”, realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 625 szczególnie uzdolnionym uczniom/uczennicom w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczącym się na terenie województwa śląskiego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie do dnia 25 października bieżącego roku.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, dostępne są na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl

Previous Next

Dnia 13 września 2019 roku w ALO odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego II Kadencji.

W głosowaniu wzięło udział ponad 100 osób obecnych w szkole. Pięcioosobowa komisja wyborcza (Weronika Wróbel, Joanna Sobocińska, Sebastian Neuman, Nadia Tkaczyk oraz Karolina Strzelecka) przekazała po podliczeniu głosów wyniki:

Stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego objął Nikodem Augustyn - uczeń klasy 2B. Wiceprzewodniczącym został Jan Pałasz, również z klasy 2B, a sekretarzem - Mikołaj Tabaka z klasy 1a3.

Całemu samorządowi życzymy udanej kadencji i wierzymy w to, że dumnie będą reprezentowali szkołę oraz interesy uczniów w trakcie roku szkolnego 2019/20.