Previous Next

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć rodzicom, uczniom, pracownikom i przyjaciołom Akademickiego LO PŚ w Rybniku najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości oraz wiary w szybki powrót do normalności.

Mimo rozłąki wspierajmy się wzajemnie i pozostańmy w duchowej bliskości.

Wszystkiego dobrego oraz optymizmu i wiosennego słońca przez cały rok!

Krzysztof Lazaj
Dyrektor ALO PŚ

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Do wtorku 14 kwietnia trwa wiosenna przerwa świąteczna, natomiast od 15 kwietnia wznawiamy zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Okres pracy zdalnej administracji w Akademickim LO został również przedłużony do 26 kwietnia. Kontakt ze szkołą możliwy jest przez dziennik elektroniczny lub przez e-mail: alorybnik@polsl.pl

Previous Next

Pracownicy Politechniki Śląskiej, będący jednocześnie nauczycielami w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Rybniku, włączyli się w działania zmierzające do uruchomienia procesu wytwarzania przyłbic ochronnych dla medyków i innych służb walczących z epidemią koronawirusa.
Doraźne Centrum Wytwarzania Przyrostowego (CWP) zlokalizowano w Centrum Kształcenia Ustawicznego - filia Politechniki Śląskiej w Rybniku ul. Kościuszki 54 sala nr 11 - dzięki wsparciu Pana Dyrektora Zygmunta Łukaszczyka, nauczyciela przedsiębiorczości w ALO.

Koordynatorem CWP jest Pan dr inż. Tomasz Stenzel z Katedry Informatyki Przemysłowej (RM4) Wydziału Inżynierii Materiałowej

Park maszynowy CWP - cztery drukarki 3D - został skompletowany dzięki wsparciu następujących podmiotów i jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej:

  • Firma WWnet , 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 7 - Adrian Bochenek
  • Katedra Informatyki Przemysłowej (RM4) - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - (prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek, prof zw. PŚ, dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof PŚ)
  • Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (RE-5) - Wydział Elektryczny- (dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. PŚ, mgr inż. Krzysztof Habelok)

Materiały do wytwarzania przyłbic ochronnych:

  • Filament PLA - dostarczył Pan Adrian Bochenek z firmy WWNET , 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 7
  • Filament PET-G - dostarczył Pan Grzegorz Studziński – Broker Innowacji CITT Politechniki Śląskiej
  • Folię - dostarczył Pan Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Prof. dr hab. inż. Marek Gzik

Wsparcia w organizowaniu środków na osiągniecie i utrzymanie zdolności wytwórczej CWP udzielił Pan Grzegorz Studziński – Broker Innowacji CITT Politechniki Śląskiej.

Integrację drukarek CWP z lokalną siecią LAN przeprowadzili:

  • Pan dr inż. Maciej Sajkowski - Katedra Informatyki Przemysłowej (RM4) - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (nauczyciel w Akademickim LO)
  • Pan Krzysztof Lazaj - dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku

Wsparcia technologicznego w formie konsultacji, plików i dokumentacji wytwórczej udzielił:

  • Pan dr inż. Paweł Gradoń - Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgi
  • Pan mgr inż. Miłosz Chrzan - Katedry Biomechatroniki - Wydział Inżynierii Biomedycznej.

W ALO mija kolejny tydzień nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zdalne nauczanie jest prowadzone przede wszystkim z wykorzystaniem Google Classroom. Platforma ta została wdrożona na początku roku szkolnego i była wykorzystywana przede wszystkim na zajęciach z programowania. Obecna sytuacja - spowodowana zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa – sprawiła, że narzędzie to jest podstawą wirtualnego nauczania oraz kontaktów między nauczycielami i uczniami. Wszystkim szybko udało się wdrożyć do funkcjonowania w zmienionej rzeczywistości. Nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z planem, przygotowują i dostarczają interaktywne materiały, przeprowadzają spotkania on-line oraz weryfikują stopień opanowania wiedzy przez uczniów.

Przejście z tradycyjnych metod nauczania do metod zdalnych było z pewnością wyzwaniem, ale uczniowie i nauczyciele Akademickiego LO bardzo dobrze sobie z nim poradzili.