LXX Olimpiada Matematyczna

Zapraszamy do udziału w LXX Olimpiadzie Matematycznej.

Zawody są trójstopniowe. Zawody pierwszego stopnia składają się z trzech serii zadań.

Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań zawodów pierwszego stopnia.

Wszelkie niezbędne informacje, w tym zadania i regulamin, znajdują się na stronie: www.om.edu.pl

Uczestnicy zawodów finałowych (III stopnia) uzyskają:

  • maksymalną ocenę z matury z matematyki,
  • prawo wstępu na wiele wyższych uczelni zgodnie z decyzjami ich senatów.

Zwycięzcy będą reprezentować Polskę na:

  • LX Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, która odbędzie się w Anglii,
  • XIII Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej,
  • XXX Zawodach Państw Bałtyckich,
  • VIII Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt.