Rekrutacja! Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Drodzy Kandydaci,

poniżej publikujemy listy zakwalifikowanych do klas pierwszych ALO:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Zakwalifikowani kandydaci proszeni są o dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty zdrowia i dwóch zdjęć legitymacyjnych (35x45mm) w następujących dniach i godzinach:

13 sierpnia (czwartek) 10.00-13.00

14 sierpnia (piątek) 10.00-13.00

17 sierpnia (poniedziałek) 10.00-13.00

18 sierpnia (wtorek) 10.00-13.00

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana 19 sierpnia 2020.