Rekrutacja! Dostarczanie wyników egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Kandydaci!
31 lipca otrzymacie w swoich szkołach zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Życzymy Wam, aby były one jak najlepsze!

Przypominamy również, że zaświadczenie lub jego kopię należy dostarczyć do 4 sierpnia godz. 15.00 Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

Komisja Rekrutacyjna w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym pełni dyżury według poniższego harmonogramu:

  • 31 lipca (piątek) 10.00-14.00
  • 3 sierpnia (poniedziałek) 10.00-14.00
  • 4 sierpnia (wtorek) 10.00-15.00

12 sierpnia zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.