Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 - godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

W poniedziałek 15 czerwca rozpoczyna się rekrutacja do naszej Szkoły na rok szkolny 2020/21.

Kandydaci mogą się rejestrować i tworzyć listy preferencji szkół i oddziałów na stronie internetowej: https://slaskie.edu.com.pl W systemie naboru należy wygenerować wniosek, a następnie złożyć go osobiście w szkole lub przesłać z systemu drogą elektroniczną (wymagany jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany obojga Rodziców). Wniosek należy złożyć do 10 lipca2020 r.

Od 26 czerwca wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Szkolna Komisja  Rekrutacyjna przyjmuje wnioski i świadectwa w następujących terminach:

15 – 19 czerwca 2020 - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00

22 czerwca – 10 lipca

  • poniedziałki, środy i piątki: 10.00-15.00
  • wtorki i czwartki: 11.00-16.00

Osoby, które zdecydują się złożyć wniosek osobiście proszone są o przybycie w maseczkach. Przed wejściem do budynku będzie przeprowadzany pomiar temperatury.