Przedłużenie okresu kształcenia zdalnego do 24 maja 2020

Do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo został opublikowany harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne.

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym PŚ do 24 maja kontynuowana będzie nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziękuję wszystkim nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za wkład pracy i wysiłek wniesiony w tą formę pracy.