Ubezpieczenie NNW

Rada Rodziców Akademickiego LO przeanalizowała zaproponowane oferty ubezpieczenia i zdecydowała się na propozycję STU ERGO Hestia. Składka wynosi 65,00 zł a suma ubezpieczenia to kwota w wysokości 20 000 zł. Polisa obowiązuje od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020r. Proponowana opcja obejmuje m.in.:

  • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku - płatny od pierwszego dnia, przy pobycie minimum 2 dni.
  • Zwrot kosztów na leczenie NNW, jak i rehabilitacja.
  • Wypłata na wypadek ukąszenia przez kleszcza i stwierdzenia boreliozy.
  • Wyczynowe uprawianie sportu - zajęcia w szkole i poza szkołą (np. w klubach).
  • Zwrot kosztów za odbudowę zębów stałych.

Szanowni Rodzice, zgodnie z obwiązującymi przepisami, ubezpieczenie dziecka w szkole jest dobrowolne, niemniej jednak, Dyrekcja i całe Grono Pedagogiczne z uwagi na uczestnictwo naszych licealistów w wycieczkach i różnego rodzaju wyjazdach zalecają posiadanie ubezpieczenia.

W związku z tym, Rodzice zainteresowani ubezpieczeniem dziecka za pośrednictwem naszej Rady Rodziców, proszeni są o wpłacenie 65 PLN u Wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2019r.