Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2.09.2019

Uroczysta Inauguracja roku szkolnego w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej (Rybnik, Kościuszki 54)

- spotkanie z wychowawcami

- zapoznanie uczniów z zasadami BHP obowiązującymi w szkole

- zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania

- test kwalifikacyjny z języka angielskiego dla klas pierwszych

11.09.2019 godz. 15.00

Konferencja Rady Pedagogicznej

- zaopiniowanie planu nadzoru pedagogicznego, planu zajęć pozalekcyjnych oraz innych dokumentów regulujących pracę szkoły

- przyjęcie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, planów pracy zespołów przedmiotowych, planu pracy pedagoga szkolnego.

11.09.2019 godz. 17.00

Spotkanie rodziców uczniów z dyrektorem szkoły i wychowawcami, wybór Rady Rodziców

26.09.2019

Europejski Dzień Języków Obcych

14.10.2019

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11.11.2019

Uroczystości związane z Dniem Niepodległości

21.11.2019

Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych.

Godz. 17.00-18.00 - indywidualne konsultacje dla rodziców.

6.12.2019

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach za pierwszy semestr

20.12.2019

Zakończenie klasyfikacji za pierwszy semestr

20.12.2019

Szkolne spotkanie opłatkowe (lekcje skrócone)

23.12.2019 – 31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

8.01.2020 godz. 15.00

Konferencja klasyfikacyjna

13-26.01.2020

Ferie zimowe

27.01.2020

Rozpoczęcie drugiego semestru

29.01.2020 godz. 15.00

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

29.01.2020 godz. 17.00

Spotkanie rodziców z wychowawcami

13-20.03.2020

Obóz narciarski - Gerlitzen, Austria

14-21.03.2020

Wyjazd do Grenoble - wymiana polsko-francuska

1.04.2020 godz. 15.00

Konferencja Rady Pedagogicznej

1.04.2020 godz. 17.00

Spotkanie rodziców z wychowawcami

Indywidualne konsultacje dla rodziców.

1-3.04.2020

Rekolekcje wielkopostne

4.04.2020 (sobota)

DZIEŃ OTWARTY

9-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

11-17.05.2020

Wizyta gości z Grenoble - wymiana polsko-francuska

17-24.05.2020

Wyjazd do Walencji - szkoła językowa

27.05.2020 godz. 17.00

Spotkanie rodziców z wychowawcami

Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych.

Indywidualne konsultacje dla rodziców.

10.06.2020

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

19.06.2020

Zakończenie klasyfikacji rocznej

24.06.2020 godz. 15.00

Konferencja klasyfikacyjna

26.06.2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.06 – 31.08.2020

FERIE LETNIE

1.07.2020 godz. 10.00

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

  • 31 października 2019 (czwartek)
  • 2-3 stycznia 2020 (czwartek -piątek)
  • 12 czerwca 2020 (piątek)