Rozpoczęła się rekrutacja!

13 maja rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Kandydaci mogą zakładać konta w systemie rekrutacji elektronicznej dla województwa śląskiego - https://slaskie.edu.com.pl

Zainteresowani nauką w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Rybniku składają wydrukowany z systemu i podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosek w sekretariacie szkoły w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków: 25 czerwca 2019r.

Kandydaci i ich rodzice, którzy chcieliby poznać szkołę i porozmawiać z dyrektorem mają do tego okazję w trakcie cyklicznych zajęć KORKI WE WTORKI (14, 21 i 28 maja oraz 4 i 11 czerwca) w godzinach 15.30-17.00.