Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2018/2019


3.09.2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
- spotkanie z wychowawcami
- zapoznanie uczniów z zasadami BHP obowiązującymi w szkole
- zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
- test kwalifikacyjny z języka angielskiego

4.09.2018
godz. 13.00

Uroczysta Inauguracja roku szkolnego w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej (Aula A, Konarskiego 18b, Gliwice)

11.09.2018
godz. 15.00

Konferencja Rady Pedagogicznej
- zaopiniowanie planu nadzoru pedagogicznego, planu zajęć pozalekcyjnych oraz innych dokumentów regulujących pracę szkoły
- przyjęcie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, planów pracy zespołów przedmiotowych, planu pracy pedagoga szkolnego.

11.09.2018
godz. 17.00

Spotkanie rodziców uczniów z dyrektorem szkoły i wychowawcami, wybór Rady Rodziców

26.09.2018

Europejski Dzień Języków Obcych

12.10.2018

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

9.11.2018

Uroczystości związane z Dniem Niepodległości

22.11.2018

Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych.
Godz. 17.00-18.00 - indywidualne konsultacje dla rodziców.

6.12.2018

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach za pierwszy semestr

20.12.2018

Zakończenie klasyfikacji za pierwszy semestr

21.12.2018

Szkolne spotkanie opłatkowe (lekcje skrócone)

23.12.2018 – 31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

3.01.2019

Rozpoczęcie drugiego semestru

3.01.2019
godz. 15.20

Konferencja klasyfikacyjna

10.01.2019
godz. 15.00

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

10.01.2019
godz. 17.00

Spotkanie rodziców z wychowawcami

11-24.02.2019

Ferie zimowe

18-20.03.2019

Rekolekcje wielkopostne

11.04.2019
godz. 15.00

Konferencja Rady Pedagogicznej

13.04.2019 (sobota)

DZIEŃ OTWARTY

18-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

20.05.2019
godz. 17.00

Spotkanie rodziców z wychowawcami
Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych.
Indywidualne konsultacje dla rodziców.

3.06.2019

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

17.06.2019

Zakończenie klasyfikacji rocznej

18.06.2019
godz. 15.00

Konferencja klasyfikacyjna

19.06.2019

Dzień Sportu

21.06.2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06 – 31.08.2019

FERIE LETNIE

24.06.2019
godz. 10.00

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

  • 2 listopada 2018 (piątek)
  • 2 stycznia 2019 (środa)
  • 2 maja 2019 (czwartek)